Blief mer druime!

Tekst: 
Ursula en Bert Garnier
Artiest: 
Erwin
Plaats: 
Maastricht

Couplet 1:

Diech loers m`ch weer zoe aon,
en wèls weer dreuver zeure.
Meh diech weits zjus wie iech,
tot `t toch noets get zal weure

Diech kins d`r niks aon doen,
`t heet niks mèt diech te make
Dus doeg noe mer gewoen,
en luuster wat iech zègk!

 

Refrein

Blief mer druime, mer ‘t is veurbij.
Bin gelökkeg want iech bin weer vrij!
Blief mer druime, iech trap neet mie d’rin
Nein, diech kreigs noe ‘ns neet diene zin!

Blief mer druime, mer weet tot iech gaon.
Aon mien vrijheid kump’s diech neet mie aon
Blief mer druime, iech popel um te goon,
‘t Is veurbij, jao, veur altied gedoon!

 

Couplet 2:

Iech höb zoe dèks gezag
En noets d’reuver geloge
Diech zoe dèks oet gelag
Tot dit ech alles is!!