èngelsj

Tekst: 
Jos Otermans
Muziek: 
mel. 'Halli hallo'(De Randfichten)
Artiest: 
Soj Snamreto (De Gröb-Uul)
Plaats: 
Schinnen

Hello hello luuj, ’t geit beginne
Want Las Vegas, ligk noe in Sjènne
In ’t Èngelsj, zou ich goan zènge
Mer doa kom ich neet mit weg
Aan Èngelsj goan ich, mich neet begeave
Want dan zuls ze, nog get beleave
Yes I want to, become a star
Mer mien Èngelsj is bizarre

Refrein:
Hello hello, veul Èngelsj I don’t know
I sing for you in ‘t plat, klink toch al Èngelsj zat
Hello hello, ich bèn hiej veur de show
Mer Èngelsj I don’t sing, I don’t know how to bring

Glitter en glamour, is get veur riéke
Doa kènne veer oos neet mit ver-geliéke
You stole my heart and, I’am on fire
Dat pak biej oos gans angesj oét
Es ze Las Vegas, noa Sjènne brènge
Goan ich nog lang neet, in ’t Èngelsj zènge
Dan zeng ich lever, mien eige taal
Al is ’t veur ‘nne leage zaal

I love you baby en don’t be cruel
Make veer gein weurd aan voél
Love me tender, Hanny I do
Deit biej oos de deur waal toe