325 Venlose bejname

Plaats: 
Venlo

Den douve, de môttige, de krômme, de schaele.
De paus, de keuning, den boer, de gaele.
De lange, den hiering, de prins, den roeije.
De poli, de keizer, de pôp, den doeije.

De pen, de meikaever, den bef, de gek.
De joëd, de knöppel, de lap, de stek.
Taertjes Marie, 't smoesje, de kop.
Den droij, den dolle, de luije, de prop.

De potbäkker, den boek, de kaij, de grieze.
De bôks, de puffert, de poes, de fieze.
Den börgemeister, de geit en de neus.
De lôchpruuk, de floets, de vaerman, den reus.

De fiedel, de bôschped, den höltere, de jas.
De knaok, petit, den dieke, den bas.
De scheive, de magere, den blauwe, de krut.
Advokaot, de vriever, de smeel en den tut.

De gekelkden boek, den törk, de pil.
Pilsner Anna, de stieve, den bril.
't Inketske, de stroëje, 't zeefke, de kwabbel.
De erwt, den blieje, peteut en den babbel.

Den alde, de schaats, de vogel, de kat.
De körf, sjepeng, de krol en de rat.
De knièn, de krômme, de spraon, de zok.
Pilemeur, de zweitbats, de meun en de dok.

't Golde kalf, de koët, de kikker.
Zwarte Ant, de preuver, den auto, de nikker.
Den hunne, de kleine, de kraag en de koe.
Den tiessum, de golde en Sjang beboe.

De woep, de zwarte, de lame, de têut.
Den handvaeger, appelemeuske, de schreut.
Den honing, de sabel, den dreutel, de wiets.
Den baron, 't schinkske, den bats, de sjiets.

't Verkske, de zaltpan, de mik, den doem.
De moel, de lip, de witte, de proem.
't Wölfke, de smoes, de snor, de klômp.
Den bukkum, 't smoel, den aezel, de stômp.

De kopere, de zaltpan, de smeed, den diets.
't Nekske, de sjoester, den daan, de kliets.
Keijen Ties, de snieder, de kuuper, den uul.
Klômpemaeker, de staaf, de plek, den buul.

De kiep, den drolle, den alde, de sjoers.
De siek, de doëf, garjuu en de woers.
De wieks, de klets, de schreiber, 't hundje.
De slörp, den duustere, 't paerd, 't kuntje.

Den ingel, de braomel, den baard, de kien.
De foem, 't schaop, den buis, de trien.
De mejoeker, de koekoek, den hoed, de koetser.
De musch, de greek, de pens, de proetser.

Veur- en achtereuver, den bôk en 't nuupke.
Aovendster, kattemelker, de wiemel, 't puupke.
De klodder, de zaol, den haole, 't lank.
Piëpendrees, de vleeg, de guut en de plank.

Kappeskoël, de foek, de slek, de sper.
Den tanne, 't zevenhuid, de jobbel, de ver.
Knopje en dropje, sloeber Dries en de mop.
't Menke, de sjpeknek, 't biësje, de stop.

Pinkstermoos, 't gaas, den haas en de krik.
Saasa en de schlösser, de vilder, de smik.
Aoliegraat, de lalla, 't padje, de meister.
Lord kachel, de paerel, 't fouwke, de kneister.

De sloekert, Piëter boëne, de schöp, de pruus.
De vetlaars, de stinkert, de schier, de kuus.
Mieke den bunsel, de fiks en de klots.
De plap, de lattesniejer, poep jenne, de flots.

De faf, 't miëske, de zak, de troët.
Bôtterklöske, den ruiker, de gendt, de schroeët.
't Kenunke, de knut, den bol, de mejoer.
Vrouw Buut, de fledder, de smale, de moer.

't Pinke, de schiëper, de ped, de schink.
De lekkere, den tije, de welt, de vink.
Bazaine, den radja, de pötter, de prei.
De treklip, vrouw Froepie en Stien Bekei.

De zaodzak, 't zweeloer, de zeute, de schuur.
Den heite, 't lapoer, 't roeëd, de knuur.
Dea hes, de schörkker, de krei, de genderm.
De ekster, den denser, de Zwitser, alerm.

De herk, de vloeë, de spitse, den aap.
Poep Handrie, den Bels, de kin, de paap.
Den bessem, 't waldje, de klets, golde Mie.
De pallas, de stinkert, de roeij Marie.

Den oele, de kale, de maerkat, de noetna.
Diek-medämke, 't grundje, 't kedetje, den rieta.
Lattekaat, de zand, de snook en de plaat.
Den bluts, den drol, krimmelemaer en brokchoklaat.