Alaaf de geet

Tekst: 
Th. Roering
Muziek: 
Th. Roering
Plaats: 
Waubach

De Grunstroat viert zieng karneval ummer op zieng best.
Ze kieke nit noa rang of sjtand, de sjpas, die deet de rest.
De Grunstroat hat zieng Geetesjtaal, doa deet alles mit.
Ze springe, laache, hant plezeer, mit sjtimmung en mit pit.
Ze springe, laache, hant plezeer, mit sjtimmung en mit pit.

Refrein (2x):
Emê, emê, sjhalt ut durch de Geetesjtaal.
Emê, emê, woa Geete zitte uveral.
Emê, emê, want de Geete viere karneval.
Emê, emê, emê, alaaf de Geet.

En deë dat nit gelueve wil, deë geet mar ins mit,
en kiekt us in de Geetesjtaal, noa die sjpas woa pit i zit.
Woa tsiepe zitte, bin nit bang, bieëte dunt ze nit.
Ze springe, laache, hant plezeer, mit sjtimmung en mit pit.
Ze springe, laache, hant plezeer, mit sjtimmung en mit pit.