Altied op zeuk

Tekst: 
Jack Poels
Muziek: 
Jack Poels
Artiest: 
Rowwen Hèze
Album: 
Rowwen Hèze - 'Station America' - Hans Kusters Music NV - HKM 2000133
Plaats: 
America

Alles wat ik deej en alles wat ik schreef,
steeds als iemand an meej vroog, woar ik nou toch wir bleef,
heb ik an ow gedocht.

Hoe ik keek en hoe ik leep,
of ik wakker waas of sleep, droeme, denke, als ik 'm duchtig kneep,
heb ik an ow gedocht, bij alles wat ik deej.

Refrein:
Ik kos ni sloape, mien hart bleef oape,
mien oege zochte nar ow gezicht.
Mien oege zochte en bleeve hoape,
altied op zeuk nar 'n gedicht.

Denke oaverdaag en denke 's oaves laat.
Vroage woar ik nou toch wir met mien gedachte zaat.
Steeds wir an ow gedocht.

't Is steeds 'n ander end of 'n nij begin.
Altied mar dat iene woard, altied mar die zin.
Mar ik blief op vannacht tot geej wir beej meej bint.

Refrein:
Ik gaj ni sloape, mien hart blieft oape.
Mien oege zeuke nar ow gezicht.
Mien oege zeuke en blieve hoape,
altied op zeuk nar 'n gedicht.