Boe hings diech noe toch weer oet

Tekst: 
Raymonde Quaedvlieg
Muziek: 
G.Rafferty / J.Egan (Mel: 'Stuck in the middle with you')
Artiest: 
FietseFreem
Album: 
'8terWèrrek' - Marlstone CDL 9609
Plaats: 
Maastricht

Boe hings diech noe toch weer oet venach ?
Iech höb de ganse aovend op diech gewach.
Iech bin zoe bang dat get mèt diech is gebäörd.
Zoeväöl angs, daoveur höb iech gaar gein wäörd.
Iech wandel door de kamer, en dink allein aon diech.
Boe bis diech, boe hings diech noe toch weer oet ?

Jaozèk, boe hings diech noe toch weer oet ?
Iech duij mien neus nog mer ins tege de roet.
Meh, daor löp nog geine mins op de straot.
Wat mòt iech doen, iech weet geine raod.
Iech wandel door de kamer, en dink allein aon diech.
Boe bis diech, boe hings diech noe toch weer oet.

En 't weurt allein mer later,
iech weet 't zeker, jao iech haat 'r, jao.
Och wat mòt iech m‚t dat vrommes,
iech weet ouch dat dit hiel dom is.
Mer wat mòt iech ....

Iech höb gezeuk nao diene sjaal en de jas,
meh, dat hink nog allemaol in de kas.
Iech vraog miech aof, bis diech noe gaaroet neet bang,
tot iech koed weur, want iech wach al zoelang.
Iech wandel door de kamer, en dink allein aon diech.
Boe bis diech, boe hings diech noe toch weer oet ?