Boerebroelof met de boys

Tekst: 
Wim Roeffen
Muziek: 
Wim Roeffen
Artiest: 
E. Knorr & Francien Beckers
Plaats: 
Venlo

't Hông al langer in de lôch, det Bas de groëte stap zoel waoge.
Maar smeis had hae gen mood genôg, um Nicolien dan ouk te vraoge.
Aevel haet ut lang gedeurt, is 't oetintellik gebeurt:

Refrein:
Now viere weej dan boerebroelof, en alle 'Boys', die zien auk heej.
De koedeljach in boere-ploéte, laupe weej d'r neet geweldig beej ?
Nicolien, det steit dich toch te straole, ôzze Bas, dae kiek zien auge oét.
Lien zien hertje had hae al gestaole, maar noow wuurt ut ouk zien broéd.
Lien zien hertje had hae al gestaole, maar noow wuurt ut ouk zien broéd.

Nicolien haet um gezag: 'Ik zal d'r vaerder euver zwiege.
Ik heb d'r jaore op gewach, en druimde det ik dich zoel kriége.
Jao daorum bin ik ouk zoë blie, en spits mich op ôs trouwerie.'