C'est magnifique

Tekst: 
Sjeng Janssen
Muziek: 
Sjeng Janssen
Plaats: 
Kunrade

Vier leeve hie, in enne hiepermoderne tied, oh la la la, se manjefieke.
Mit der moëde zunt ze waal al veul-te wieët, oh la la la, se manjefieke.
Vier hant zoe'n sjpas aan enne houtjes-toutjes-jas, oh la la la, se manjefieke.
Doabie - sjteet oach - ee nondejuukke i gen hôôs, se manjefie-ie-ke.

Ze veult zich sjtaats, mit der nuije paardestaart, oh la la la, se manjefieke.
Der pap dea sjoept, lupt rond wie enne ouwe sjloep, oh la la la, se manjefieke.
Went 't zoe bliet goa, is 't mit der moeëde gouw gedoa, se manje-fie-ie-ke,

De dames hant, enne cocktail zeer sjarmant, oh la la la, se manjefieke.
Der demie-jas, dee veerderlei kluure hat, oh la la la, se manjefieke.
Enne nuuie hood, zoe get wie ee cocosnoeët, oh la la la, se manjefieke.
Der Montgommerie-cot, dee sjteet mèr pis aa gen /..lief, se manje-fie-ie-ke.