Chat

Artiest: 
Laur Rutten
Album: 
Laur Rutten - 'Téjater' - Limbo Music
Plaats: 
St.Geertruid

Sjat,zal vier es effe chatte, geun vier digitaal 'on line' ?
't Is zoe get wie internette, dat gèèt 'fliets', 'yes' ien 'no time'.
Zal iech es ien dien uurkes tiekke, trik de lèijn en sjiek ze op.
Sjtaoëpel electronisch briekke, ien 'e second' opgesop?

Refrein:
Och, leeve 'chat' van miech,
iech trok diech gaere door het sjèrrem.
Mie gaans systeem, dat lup nog wèrrem.
Iech waach mit sjmach op dien beriech.
Och, leeve 'chat' van miech.
Wie lang moot iech nog fantasere,
en eder knuupke oetprobere ?
Bies neet vuur nieks, mèh toch op ziech?

Wil es effe mit diech moeze, sjuif mie muijske heen en weer.
Been iech gek of 'ne loeze, dat iech altied weer probeer,
mit diech ien kontak te traeje, miene monitor sjlèèt oet,
Wil op mien kneeje vuur diech baeje of ste gael bies; zjwart of roed?