Dae bie ba boe ba rie ba

Tekst: 
De Tennisclub
Muziek: 
De Tennisclub
Artiest: 
De Tennisclub
Plaats: 
Beesel

Ich gaon mit mien vakansie nao Majorka, det eilandj van de palm en zonnesjien,
want hie krieg ich dae bie ba boe ba ri ba, want de zon die haet hiej genne
tied.
Ich wilde zon en sjtrandj op det Majorka, geniete van de sjerrie en de wien,
danse mit zon Manuela, oet det zonnige Espanja, op 't terras en in de
maonesjien.
Mit zien tante Magdalena, sjpringe veur dae tarantella, o jee, det waer ich neet
mier kwiet.

Refrein:
O jee, dae bi ba boe ba ri ba.
O jee, ich höb dae Sjpaanse krieba.
O jee, dae bi ba boe ba ri ba.
O jee, det wil ich neet mier kwiet.

Mit vastelaovendj is in mien Majorka, den höb ich hie de allermeiste sjpas.
Al krieg ich hie dae bi ba boe ba ri ba, vastelaovendj dao haaj ich aan vas.
Ich hoof hie gaar gen zonnig sjtrandj Majorka, en krieg op tied auch hie mien
glaeske wien.
Sjnap mich ein verkleide Truja, dans mit die de tarantella, en ich zeg doe
sjpaanse zonnesjien.
Kom doe bus mien Manuela, oet det verre Espanjola, alaaf, ich wil dich neet mier
kwiet.