U bent hier

De gow auw tsiet

Artiest: 
De Poete
Plaats: 
Simpelveld

Refrein:
Jage, jakker, jage, jakker, kint me huuj alleng maar tsakkere.
Jage, jakker, jage, jakker, och wat zut duer erm tsakkere.
Jage, jakker, jage, jakker, joa, die welt, die geet kapot,
Och pappa, och mamma, der mingt ut ja zoe iewig got.
Och pappa, och mamma, ut kunt zoe wie ut mot.

Went der pap vertselle deed, dan deed her mich ja richtig leed.
Er mingt de welt, die geet kapot, ut geet tse snel, geet hem tse vlot.
De mam, die knikt, hea had gelieg, zoeë woar dat in die tsiet.
Ut geet tse snel, ut geet tse hel, de minsch der kunt ja in de knel.
Ut geet tse snel, ut geet tse hel, der minsch kunt in der knel.

Vrugger woar de welt veul besser, joa, doe how me ooch noch tsiet.
Oose doe alleng mer poetus en ging fricandel mit friet.
Wosse doe wat werreke woar en koete ging vrei tsiet.
Ginge sex of samewoeëne, joa, dat woar ing anger tsiet.
Ginge sex of samewoeëne, joa, dat woar ing tsiet.

Ut oavends mit der noaberman, doa soos me ruiig op der sjpronk.
Of dich get vertselle goon, mit der tant en ooch der noonk.
Spanning, stress en jage huuj, der kint ging auwer luuj.
Kinger braat der ooievaar, doe woare nog patere op de plaar.
Kinger braat der ooievaar, de patere op de plaar.