De trolle

Tekst: 
P. van Loo
Muziek: 
J. Schulteis
Plaats: 
Eys

Refrein (2x) :
Hei in der Eeserbusch, hei zitte trolle,
die hant ing flinke naas, en hieël veuël krolle,
ze zunt te zieë, alling mer wennt 't duuster is,
en howwe mit de vasteloavend op de kis.

't woar op inge oavend, der Gène zoot a gen tieëk,
hea woar zich an't bedinke, wie wead ich hieël gow riek,
hea bellet toen d'r Willem, en ooch de Brouwerei,
die drei hant zich gevonge, en luj noe zunt ze hei.

De Brouwerei die zaat toen, vier dunt doa waal aan mit,
d'r Willem how de trolle, zoe wie dier zieëker wit,
de schutterij, de trolle, die braate toen 't beer,
d'r trolle øll dea lupt noe, bis naats 'n oer of veer.