Diene letste jas

Artiest: 
't Merretkoer
Album: 
't Fees geit weier - Pebble Music Studio - PMC001
Plaats: 
Maastricht

Refrein:
D'r zitte gein tesse in dien leste heume,
d'r zitte gein tesse in diene houte jas.
D'r is geine roeie haave, dee ste mit kins neume.
Dus zörreg, tots diech op tied d'n spaorcent höbs verbras.
Want d'r zitte gein tesse in dien leste heume,
d'r zitte gein tesse in diene houte jas.

Jaorelaank höb iech zitte spaore,
eeder döbbelsje beet iech in twie.
Daor kaom iech weer vaan trök mèt de jaore,
en noe höb iech gein döbbelsje mie.
Want mien mooier zoe gries, en daordoor zoe wies,
die heet 't miech bijgebrach.
Jao, mien mooier zoe gries, en daordoor zoe wies,
die heet miech altied gezag :

Jaorelaank dach iech tot iech mos bouwe,
aon un eppelke tege de doors.
Mèh opins ging miech dat toch berouwe,
stoede miech dat toch tege de boors.
Want mien mooier zoe gries, en daordoor zoe wies,
waor errem, mèr toch zoe riek.
Jao, mien mooier zoe gries, en daordoor zoe wies,
die sjat had toch groet geliek :