Doa kunt Geertje met de boer'kapel

Tekst: 
Ummer d'r Neaver
Muziek: 
Ummer d'r Neaver
Artiest: 
Ummer d'r Neaver
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2011

Refrein:
Doa kunt ut Geertje mit de boer’kapel
De zaate hermonie dat woar vuur hem tse hel
Doa kunt ut Geertje mit de boer’kapel
Dis joar jee zoervleesj,mèr falafel
Ala ala ala ala alaaf de boer’kapel
Ala ala ala ala alaaf de boer’kapel
Eh… fal, faláfel, falafel,
wat is dat ejentliech?
Ehm, dat is lam oane vel
Ooh.

Wilt uur ens jet angisj?
Wilt uur ens jet nuits?
Wilt uur ens jet …?
Wilt uur ens, eh…?
Wilt ‘rs…?
Wilt uur ens…eh?
Wilt uur ens jet, wilt uur ens jet,
wilt uur ens jet?
Kiek doa, kiek doa, oh doa kunte!

- Dat deed miech dinke aan eh:
rolin rolin rolin, rolin rolin rolin,
alaaf
- Haste jezoafe jong: houw aaf

Wilt uur ens jet laache?
Wilt uur ens jet zaache?
Wilt uur ens jet…? Eh
Wilt uur ens? Ouwieë
Wilt uur ens jet?
Wilt uur ens, eh?
Wilt uur’s, wilt uur’s, wilt uur’s?
Hei doa, doa, doa kunte!