Doa kunt moezziek aa

Tekst: 
Muziek: 
Artiest: 
2000 Volt
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2002

Refrein:
Né, Nè, wat noen da
Doa kunt moezziek aa
Die junt vier hingernoa
Vier sjpringe hei da doa
Nè wat noen da
Doa kunt de moezziek aa
Die junt vier hingernoa
Dòch mit en blief nit sjtoa

La la la laa laa, la la la laa laa
La la la laa laa, la la la laa laa

Nè, Nè, wat doen da
Doa kunt de moezziek aa
Die junt vier hingernoa
Dòch mit en blief nit sjtoa

De vasteloavend is vuur miech de aller sjunste tsiet
Umdat da hei drei vol daag lank de moezziek sjpille bliet
Iech sjpring erum en don beklopd, jon riechtieg oes mie daach
En alle lü dunt mit miech mit, inne vrunk is zoeë jemaad

Mit vasteloavend han iech va die 'kriebbels' in je lief
En alle lü hant doa va las, zoeëjaar de auw vrauw zief
Mar huur iech dan ing bloas-kapel of moezziek óp d'r Maat
Dan maat mie hats va vräud 'ne sjprónk, da bin iech werm paraat

Kóm, sjtut noen allenäu ins óp en klatsjt ins in die heng
't maat nuus oes, dóch lekker mit, doe bis ja nit alling
en drieën in richtieg mit de vót en sjtamp ins óp d'r boam
en zing mar lekker mit ós mit deë janse 'santekroam'