Doe höbs ein kuulke inne kin

Tekst: 
Toon Nieskens
Muziek: 
Jan Hoks

De maedjes van os, die höbbe veul sjans
Ze knippe ein uigske en numme de kans
Ze weete van wante en zinge es maerels
Ze lakke de naegel en kieke nao kaerels
Ze zeen zo sjarmant en zeen neet verlaige
Ze bringe de mode bie zon en bie raige
Ze kinne rieje en ouch zo lekker vrieje:

Refrein:
Doe höbs ein kuulke inne kin doe lekker mokkeltje,
doe höbs ein kuulke inne kin doe lekker mechelke
doe höbs ein kuulke inne kin doe mokkeltje, doe mechelke,
doe höbs ein kuulke inne kin doe sjnuubelke van mich.

De maedjes van os, die zeen toch zo knap
Ze gaon mit de jonges van boete op sjtap.
Ze loupe zo deftig en lache zo lollig,
De sjlanke die dinke, och waas ich maar mollig.
Ze dinke aan zon, aan leefde en lente
Ze kieke nao aafloup mit pien nao de cente
Ze kinne danse en ouch zo lekker sjanse.
Refrein: