D'r Babysit

Tekst: 
Ummer d'r Neaver
Muziek: 
Ummer d'r Neaver
Artiest: 
Ummer d'r Neaver
Album: 
Ummer d'r Neaver - 'Nit jod? Jeld tseruk!' - Marlstone Recordings bv CDL9524
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1995

Hat d'r klinge al jekakt, zint de luiers i-jepakt ?
Haste an de milch jedaat, is 't sjteulsje vasjemaat ?
Is e werm aajedoa, da kinne vier noe joa.

Refrein:
't Is nit tse jeleuve, 't zits os och nit mit.
Weë is d'r nit ? ... d'r babysit ... shit.

Is heë os vejese, hat d'r klinge werm jesjese ?
Maach noe jinne sjtriet, woa kinne vier hem kwiet ?
Iech jef 'm diech in heng, d'r pap, deë jeet alling.

Refrein:
Ee dink zach iech diech: nems doe miech nit mit,
da sjtech iech d'r klinge in de fik.

't Zal miech ejaal zieë, 't interesseert miech nit.
mer datste 't wits, luiers brenne nit ... shit.