D'r drom va de leefde

Tekst: 
Paul Weelen
Muziek: 
Paul Weelen
Artiest: 
Weerwaas
Album: 
Weerwaas - 'Kinger van 't vrugjoar' - Weerwaas Studio
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1987

De sjtere blinke hü och zoeë kloar, ze blinke graat wie diech.
Iech veul miech verborje vuur alle jevoar, den doe bis noen bij miech.
Iech han hü jevonge wat leef miech is, wat wil iech mieë nog han ?

Refrein:
D'r drom van de leefde han iech hü jezieë.
D'r drom van de leefde jeet oes miech noeëts mieë.
De hofnoeng bliet ummer besjtoa,
d'r drom van de leefde is doa.

Wöad van dien lippe, ze klinke sjun: Iech wil ummer bij diech zieë.
Teëjesleëg zalle komme vul, en troeës wel iech dan krieje.
Iech han hü jevonge wat leef miech is, wat wil iech mieë nog han ?

D'r drom deë weëd hü toch wirkliegheed, iech hod 'm in mieng heng.
Iech hod 'm vas bis in ieëwiegheed, bis an os miensje-eng.
Iech han hü jevonge wat leef miech is, wat wil iech mieë nog han ?