D'r Fitnesskloep

Tekst: 
Hermans en Lewis
Muziek: 
Hermans en Lewis
Artiest: 
Ummer d'r Neaver
Album: 
Ummer d'r Neaver - 'Made in Limburg' - Marlstone Recordings bv CDL9225
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2000

De dikke auto's sjtunt al op d'r sjtoep, ze komme traine in d'r fitnesskloep.
't Trainingspak zits al jans sjtrak, dame en here wille transpirere.
Ze sjtorme binne en ze zint nit bang, vuur sjwoar jewiëeter an ing iezere sjtang.
Mit vul jeluk nit durch d'r ruk, dame en here wille transpirere.

Refrèng:
Duie trekke, oh, 't jeet jod.
Pieng um tse vrekke, mer noen han iech pas ing sjtrakke vot.
Zoe ronk, kaihel,
jing las mie van 't appeltsienevel.

De meëtjes jonk en de jonge jans sjterk, ze wirke mieë als wie op 't werk.
Ze kuume hees, 't sjtinkt noa sjwees, dame en here wille transpirere.
Noa de training sjtunt ze an de tsap, ram kapot en ze veule ziech sjlap.
Mar die fiejoes is poer natoer, dame en here wille transpirere.