Drei daag lank

Tekst: 
Ummer d'r Neaver
Muziek: 
Ummer d'r Neaver
Artiest: 
Ummer d'r Neaver
Album: 
Ummer d'r Neaver - 'Made in Limburg' - Marlstone Recordings bv CDL9225
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1992

D'r Sjeng va teëjenuvver, deë hat miech ins vertseld,
dat op inne blauwe mondieg, heë de träot nog hauw jesjpild.
Dat woar wal lang jeleie, heë waor doe nog e kink.
Mer went 't vastelaovend weëd, jeet heë träote op dat dink.

Refrein:
Drei daag lank träote an d'r kop,
träote an d'r kop, träote an d'r kop.
Drei daag lank träote an d'r kop,
träote an d'r kop.

't Dameskoer bij ós in 't durp, dat prooft zoeë noen en dan.
Ze dunt 't jot, 't klinkt tse jèk, mar blief doabij vandan.
Iech koam ze vurriech joar teëje en róffet doe: 'Alaaf'.
Iech koeët doeë en losse wat iech wool, mar koam nit mieë van ze aaf.