Ein wa-wa-wa-wa-watergaat

Tekst: 
Herman Claessen & Frank Delissen
Muziek: 
Herman Claessen & Frank Delissen
Plaats: 
Beegden

Refrein:
Ein wa-wa-wa-wa-watergaat, det is waat hie noe ligktj.
Ein wa-wa-wa-wa-watergaat, wie det in Bieëgdje ligktj.
Drink water oet det watergaat, det geit hieël mekkelik.
Want water oet det watergaat, kumptj oet dae kraan van dich...

Dus drèj oeape noe dae kraan, wae drinke allemaol ins d'raan.
Want sjtilaan waerdj ut toch bekintj: 'Bieëgdjes water, det verwintj!'
Zoea-wie water oet de Lourdesgrot, sjpring-se van Bieëgdjes water ouch hieël
flot !

Ouch de Bieëgdjer kasteleins, die zeen ut same ins mèt ein.
D'r kumptj gein beer meer oet de tap: 'Bieëgdjes water, vakmansjap!'
Want mèt water oet de watergaat, waer-se in Bieëgdje noeats mieër zaat mer naat
!