Elske, leef elske

Tekst: 
Annie Schreuders-Derks
Muziek: 
Piet Aben
Plaats: 
Susteren

Refrein:
Elske, leef Elske waat is mit dich loos
Dets doe zoa vreug al dien kuutsjke oet koos
Dets doe zoa vreug, noe de douw hingk in dröppels
berves en zèngend dien huuske oet höppels

Kiek, nog gein vlinderke sjpeelt in de lóch
Veugelkes kriege van sjlaop neet genóg
’t Zunke is sjus ieës beginne te sjiene
De mörge loert pas door zien blauwe gerdiene

Heuërs doe neet wie jeder bleumke dich vreug
'Laot mich nog sjlaope, ich bön nog zoa meug'
Sjtilkes toch, sjtilkes toch ruzelt de wèndj
Bön neet zoa flök en zoa kwirlig leef kèndj

Elske, leef Elske ich wool det ich wis
Waat waal de raeje van dien wanjeling is
Zègk, haet dich gister veur ’t ieës van dien laeve
neetde zoon van de mölder ein muulke gegeaeve?

’t Woor eine sjtröp det dien vader det zoog
Want dae woor van meining det zoaget neet moog
'Ja sjus', zaet ’t maedje, 'mer ouch ein gelök!
Vandaag brèng ikch ieërlik det muulke trök.'