En dan hebben wij veel sentjes

Plaats: 
Maastricht

En dan hebben wij veel sentjes
En dan hebben wij plezier
En dan drinken wij niks anders
Dan bier
En van je troela
En van je troela
En van je troela-la-la
En van je troela
En van je troela
En van je troela-la-la