Ens eine smautbuul

Tekst: 
Ger Pepels
Plaats: 
Einighausen

Kump's doe es Smautbuul op de welt
dan wurt dich dèk vertelt
Dat de Smautbuul sjteit veur lol en sjpas
Joare later sjnaps'te 'm pas

Refrein:
Ens eine Smautbuul
Altied eine Smautbuul
Dat wurt 't motto
Dat wurt 't motto
Ens eine Smautbuul
Altied eine Smautbuul
Dat wurt 't motto
Doa geit'r veur

Trök'ste mit d'n optocht op
Mit enne groep of mit de fits
't Kump d'r op aan das'te get deis
en neit lanks de kantjlien sjteis

Kumps'te later bie de road
jungske dat kent toch gein koad
zuuste al die luuj die höbbe sjpas
Eindelik dan sjnaps'te 'm pas

Kump carnaval weijer in 't landj
dan trök de Smautbuul Handj in handj
hae maak dan sjpas en heel väöl lol
jong wie hiljt hae dat toch vol