Erelied der potentaten van beek

Muziek: 
Melodie: 'Al is ons Prinsesje nog zoo klein'
Plaats: 
Beek

Is Potentaat zijn niet heel goed ? - wel vast.
Hoe heet hij die niet mede doet ? - een kwast !
De grootste pret, 't zij vroeg of laat,
heeft wis een echte Potentaat.
Hoezee, hoezee, hoezee ! (bis)

Vindt g'iemand die meer vreugde heeft ? - wel neen.
Of treurt om 't tijdstip dat hij leeft ? - niet één.
Geen afgunst, twist of broederhaat,
is in den waren Potentaat.
Hoe schoon, hoe schoon, hoe schoon ! (bis)

Wat geeft dit feest aan groot en klein ? genot.
En wie kan 't beste grappig zijn ? - een zot.
Dan juichen, gek zijn, maar niet kwaad,
is 't streven van een Potentaat.
Hoera, hoera, hoera ! (bis)

Hoe spreekt men van den optocht dan ? - met eer.
En wat wenst ieder als het kan ? - nog meer.
Men prijst in 't cafe en op straat,
den eerenaam van Potentaat.
Met recht, met recht, met recht ! (bis)

Wat zegt het vrouwtje tot haar man ? - wel vent,
Als paard en wagen dienen kan - kontent.
Zij, die steeds d'eerste toon aanslaat,
buigt gaarne voor den Potentaat.
Wat roem, wat roem, wat roem ! (bis)

Het meisje biedt thans voor den trouw - galant.
Den jong'ling, die graag paren zou - haar hand.
en zegt met liefde inderdaad,
het woordje tot den Potentaat :
Ja ja, ja ja, ja ja ! (bis)