Erme keel

Tekst: 
Arno Ypelaar
Muziek: 
Arno Ypelaar
Artiest: 
D'r Letste Sjrai
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2002

Refrein:
D'r Herjód hat mieng vrauw jemaat,
hat evver nit aa mieng rouw jedaat.
Die zitst d'r janse daag hinger miech aa…

Keer miech de sjtroas, sjroeb miech d'r jank,
hoal miech de waar, noe sjwieg en jank.
Sjtub miech de kas, maach miech 't bed,
ruum óp d'r sjtaal en maach 't net.
Don miech d'r jaad, kaoch miech de tsoep,
wèsj miech d'r ruk of haste floep ?
Zuug miech de trap, sjtriech miech de wèsj,
klop miech de mat, lek miech an tèsj.

Dek miech d'r dusj, sjmier miech 't broeëd,
mieën miech 't jraas, wèsj miech de boed.
Don miech d'r sjpeul, wèsj miech de vus,
druug jód 't bad, kaoch 't jemus.
Ruum óp d'r kroam, sjtriech miech 't hoes,
poets miech d'r waan en zuug 'm oes.
Sjtub miech d'r sjrank en e bisje flot,
poets miech de sjong, iech bin kapot.