Gaef mich zoan denk

Tekst: 
Pierre Collard
Muziek: 
Pierre Collard

Ich weit noch van vreuger missjien weat geer 't zelf
Toen hinge de zieje sjénk aan 't gewelf
En es ich nog dek aan dee tied nog denk
Dan gaef ich mien vrouw sjtil deze wenk.

Refrein:
Gaef mich zoan dénk (2x)
Gaef mich toch ein botram mit sjènk.
Zoan dènk dat deit mich good.
En :t geuf mich weer nuje mood.
Dus, gaef mich ein botram mit sjénk.

Kom ich ens bie Peatrus sjtoen ech veur zien deur
En vroag hea aan mich wo kums doe noe veur
Geluif mer dat ich mich neet lang dan bedenk
Dan zek ich ‘Och Peatrus, gaef mich zoan denk’.
Refrein:

Drie daag goan veer allemoal same dropoet
Veer veule oos blie en loaten oos oet
Veer danse en sjprenge gaans oane beseij
Mer komme veer toes vroag' veer alleneij.
Refrein:

De Uule die trekke dropoet daag en nach.
Zie make geer sjpas en hauwte de lach.
Mer soms dan gebeurt 't auch zie zeen dan meuk
Zie knikke de kneeje tot dat de prins vreug,
Refrein: