Gans vöal luuj die vinge

Tekst: 
Muziek: 
Artiest: 
Inne Gekke Sjlaag
Album: 
Plaats: 
Eijgelshoven
Jaartal: 
1999

Gans vöal luuj, die vinge noeëts 't groeëte g'luk.
Gans vöal luuj, die weule geër noch ins teruk.
Minniginne vroagt ziech aaf, woar dat noe mie besjtoa ?
Och kuët iech noch ins änd're, wie zow 't miech da goa ?

Refrein:
Noeëts is d'r miensj tevríjje, noeëts wit heë wat heë wil.
D'r inne hat te winnig, d'r angere te vöal.
Noemer drei weul geër mieë liebe, d'r veerde gans vöal geld.
't Wirk bliet mieëtstens ligke, me verwunsjt de ganse welt.
Leider kriet me in 't leëve, nit ummer eëve vöal.
't Weëd mieëtstens zoeë gegeëve, wie't hergödsje dat wil.

D'r miensj, deë zeët döks dinger, die dunt inne angere pieng.
D'r miensj, deë deed döks dinger, me veult ziech an ing lieng.
Zukkend noa dat bietje g'luk, lupt heë verloare rónk.
Dat kan me ziech doch dinke, dat is doch nit gezónk !

D'rum zaan iech, blief doch hoape en gef geluk ing kans.
Den noa ing nach lank sjloape, begint d'r daag mit glans.
Sjpieëder dink'ste an die tied, die da vergange heet.
En kiekend noa die leëve, da deed diech alles leed.