Grien noe mar neet

Tekst: 
Rob Dijcks
Muziek: 
Rob Dijcks
Artiest: 
Rob Dijcks & Peter Vincent
Album: 
'Vieër make heij d'r blits' - DS / SMH 9606
Plaats: 
Heerlen
Jaartal: 

Refrein:
Grien noe mar neet … grien noe mar neet …
Dien troane dont mig zoeë onbendig leed.
D'r kloon en d'r paljas, d'r prins in d'r sjlipjas;
deë vasteloavend is ut nieëks joar wèr doa.

Karnevalsdieënsdig, ig han ut neet mieë.
Tis middernag noe, ig zaan dus adieje.
Dit woar ut da, hoat d'r zakdook gereed.
Ig kan dig nit zage, wie leed mig dit deed.

Essjelegoonsdig, d'r hieëring is doeëd.
Krüts op de sjteer en de oge gans roeëd.
Tog zien ig leeg, veul de karnevalszon.
D'r ellefde gloort al aa de horizon.