Het Limburgs volkslied

Artiest: 
Ummer d'r Neaver
Album: 
Doch nit alwerm inne Edison?! - Marlstone Recordings bv - CDL2026
Plaats: 
Roermond

Waar in 't bronsgroen eikenhout, 't nachtegaaltje zingt;
Over 't malse korenveld, 't lied des leeuwriks klinkt;
Waar de hoorn des herders schalt, langs des beekjes boord;
Daar is mijn Vaderland; Limburgs dierbaar oord!
Daar is mijn Vaderland; Limburgs dierbaar oord!

Waar de brede stroom der Maas statig zeewaarts vloeit;
Weeldrig sappig veldgewas kostlijk groeit en bloeit;
Bloemengaard en beemd en bos overheerlijk gloort;
Daar is mijn Vaderland; Limburgs dierbaar oord!
Daar is mijn Vaderland; Limburgs dierbaar oord!

Waar der vaadren schone taal klinkt met heldre kracht;
Waar men kloek en fier van aard vreemde praal veracht;
Eigen zeden, eigen schoon, 't hart des volks bekoort;
Daar is mijn Vaderland; Limburgs dierbaar oord!
Daar is mijn Vaderland; Limburgs dierbaar oord!

Waar aan 't Oud Oranjehuis 't volk blijft hou en trouw;
Met ons roemrijk Nederland, één in vreugd en trouw;
Trouw aan plicht en trouw aan God, heerst van Zuid tot Noord;
Daar is mijn Vaderland; Limburgs dierbaar oord!
Daar is mijn Vaderland; Limburgs dierbaar oord!