Hie zien de losböl

Muziek: 
Melodie: 'Doe bês mien maedje'
Plaats: 
Leveroy

Refrein:
Hie zeen de losböl
Ze veren carnaval
Met hieêl veul gekke
En met drie dage bal
En doarom losböl
Blieftj noe allemoal hiej
't Is vasteloavendj
Dus is eederein bliej.

Leivere veertj noe carnaval
Met 't hieêl geval
Loatj os noe lache en zinge
Drie dage hosse en springe
Met dae hieêle Road van Elf
Geit det as vanzelf
Losböl dootj noe good eur best
Vanzelf volgtj den de rest.

Noeêt waas hie met carnaval
Ei fatsoenlik bal
Doa waas waal ins get te danse
Mer 'ne prins dae kreeg hie noeêt gein kanse
Mer de jeugd van Leivere
Zag 'neet zeivere...
Dus losböl en losbölkes
Loatj um noe mer goan