Hotel Limburgia

Tekst: 
Jos van Herpen
Muziek: 
Trad. / 'Whiskey in the jar'
Artiest: 
Ziesjoem!
Album: 
Noe brant de lamp
Plaats: 
Maastricht

refrein
altied haldekedaldekeda
’t is dao altied fees
veer zien dao ouch gewees
Hotèl Limburgia

 

couplèt 1
verborge in de bosse
tösse Zöstere en Stein
dao ligk e knus hotèlke
neet te groet en neet te klein

 

’t is ’n ech châteauke
mèt ’nen tore en ’n grach
’t kin d’r wel ins spoke
heet de naobersjap gezag

 

couplèt 2
daag in daag oet gezèlleg
eed’rein is dao gere klant
de enthousiaste gaste
koume oet ’t Limburgs land

 

dao koume väöl artieste
es ze oetgezoonge zien
ze drinke daan ’t liefste
’ne sjoene château-wien

 

couplèt 3
aon d’n haard zit Ben Verdellen
lekker in ziene nachjapon
verhaole te vertèlle
aon Big Benny, Henk & Ton

 

en in de château-keuke
mèt ’ne sjolk aon steit Bep
Kartoesj, John, Jef en Erwin
preuve aon e Spaons recep

 

couplèt 4
Jack Poels zit in d’n tore
kump vendaog neet mie umlieg
niemes maag häöm store
want heer sjrijf e sjoen gediech

 

in d’n tuin dao löp Frans Theunisz
hiel gewoen, meh toch ’ne V.I.P.
’t graas wat altied greun is
weurt secuur door häöm geknip

 

couplèt 5
W-dreej kin ’t neet laote
goeje ziech weer in de boch
ze zien in alle staote
höffe glazer in de loch

 

Hotèl-Château Limburgia
dao is ’t altied fees
ouch Thei en Marij die zien dao
hoonderddoezend kier gewees