Iech bin de weeg kwiet

Tekst: 
J. Coenen & G. Smeets
Artiest: 
Jef Verheijde
Album: 
Diverse artiesten - ' Vastelaovend in Mestreech 7 ' - Marlstone
Plaats: 
Maastricht

Iech hob aofgesproke in d’n optoch met te goon, heij in de buurt.
‘ch Staon heij op ’n heukske en iech weet neet wat gedoon, heij in de buurt.
Iech hob miech verloupe en iech weet neet boe’t is, heij in de buurt.
Iech loup miech haos ‘n breuk, toch blief iech mer op zeuk.
Ach, wie kin ’t toch, dat iech miech zoe vergis ?

Refrein:
Iech bin de weeg kwiet, iech bin de weeg kwiet.
Iech loup al lang te zeuke, mer noe weit iech ’t neet mie.
Iech bin de weeg kwiet, iech bin de weeg kwiet.
’t Is aon miech te zien, iech bin zoe gaar wie ‘ne knien.
Mien veuj en ouch mien kuute doen miech pijn,
e pelske is de beste medicijn.
Iech bin de weeg kwiet, iech bin de weeg kwiet.
Iech zegk noe stop en zeuk miech ‘ne kaffee op.

Iech loup nao links en loup nao rechs, meh vin de weeg neet trok, heij in de
buurt.
’t Liefste zat iech miech in ‘ne kaffee op ’n krok, heij in de buurt.
Daan opnuij op weeg um weer te kieke boe ’t is, heij in de buurt.
Iech loup miech haos ’n breuk, toch blief iech mer op zeuk.
Ach wie kin ’t toch, dat iech miech zoe vergis ?