Iech bin 'ne vlegel

Tekst: 
Jos van Herpen
Artiest: 
Ziesjoem!
Album: 
Sjafte
Plaats: 
Maastricht
Jaartal: 
2013

iech trof e meidske, ze bleef mer loere
spraok miech aon: "iech vin diech leuk"
kraog 'ne pieper, vaan neus tot oere
wie zie zag, kom 'ns op bezeuk

refrein 1
iech bin 'ne vlegel
'nen hartebreker
'ne vlegel, 'ne bon-vivant
e meidske trouwe
zal häör berouwe
toch loup iech ze achternao

iech zag tege 't meidske, iech vin diech aordeg
meh aon miech, nein höbste niks
gaank neet mèt miech keend, meh liever spaor diech
veur tots diech dien hertsje briks

toch gónge veer same get ete en stappe
orelaank, kroeg in, kroeg oet
iech woort verleef, kós 't ech neet snappe
diezelfde nach nog woort zie mien broet

de volgende mörge, de wèkker wèkde
in eus bèd waor ein plaots keul
in lippestifsjrif stoont op de spiegel
leve jong, iech speul 'tzelfde speul

refrein 2
iech bin 'ne vlegel
'nen hartebreker
'ne vlegel, 'ne bon-vivant
'ne kerel trouwe
zal häöm berouwe
toch loup iech ze achternao

refrein 1
iech bin 'ne vlegel
'nen hartebreker
'ne vlegel, 'ne bon-vivant
e meidske trouwe
zal häör berouwe
toch loup iech ze achternao