Kèntj van 't heelal

Tekst: 
Anja Bovendeaard
Muziek: 
Anja Bovendeaard
Artiest: 
Anja Bovendeaard
Album: 
'Sjtruim'
Plaats: 
Sittard

Refrein: naar Toon Hermans

Refrein:
Dich bós ein dröppel van de raenge
Eine korrel van ´t zandj
Ei vunkske van ´t zonleich
Ei kluutje van ´t landj
Dich bós ei sjöpke van de berg
en ein sjtökske van ´t daal
Dich bós ei deil van alle laeve
Dich bós ei kèntj van ´t heelal
(en zo komme dan dien vraoge)

Is de zón altied zo werm en bóntj, mam?
En woorom is de maon dan hauf en dan weer róntj, mam?
Wurd de pap ouch kaal en dou ouch gries, mam?
En wurs doe ouch oud?
Kumps doe ech oet de boek van oma, mam?
En waars doe ouch waal ens sjtout

Wie geit ´t noe mit dien laeve, mam?
Dat waor op eine daag dien vraog
Verwonjerd höb ich dich aangekeke
en miene pas vertraogd?
´t Woort doe effe sjtil van bènne
waat zo´n kleine dich neit vraoge kenne