Kens doe miech hüre

Tekst: 
Hermans
Muziek: 
Trad.
Artiest: 
Ummer d'r Neaver
Album: 
Ummer d'r Neaver - 'Made in Limburg' - Marlstone Recordings bv CDL9225
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1992

Refreng:
Kens doe miech hüere, doe wilts nit hüere,
los diech nit sjtüere, hei, werp diech nit voet.

Jiddes kier wen iech diech mit hem zie,
jeet dat an d'r knoach, deet dat werm zoeng pieng.
Wil wal noa diech roffe: 'Los dat mentje sjtoa,
iech bin doch d'r sjunste keël van jans Kirchroa'.

De janse wech bin iech mer an 't helle.
Iech wil wal mit diech kalle, mer iech durf diech nit tse belle.
Doe bis mie prinsesje in mie dreumeland.
Iech en nit deë angere, leuft doa mit diech, hank i hank.