Kiek now toch uut

Tekst: 
Club Carnavalesk
Muziek: 
Club Carnavalesk
Artiest: 
Album: 
Plaats: 
Gennep
Jaartal: 
2002

Ik was mit de meid nor de schátsbaon gegaon.
Zij op de kunst ik op de Noore
Al had ik nog nooit op de schátse gestaon.
Ik docht hiervör bin ik gebaore.
Ik stapte 's aover en zette 's bïj,
Ik lag op mien snufferd al vör dat ze zej.

Anders gaodde hier plat op ow snuut
Kiek now toch uut, anders valde d'r nève.
Kiek now toch uut, 'k goj d'n dokter vast belle.
Mit ow hált da toch niks uut, kiek uut, kiek uut!

Ik kon net wer lope de peut net wer recht.
Mos veul van d'n dokter bewège.
Hïj zei gaot toch fietse da is ok nie slecht.
Ge komt ok noch iedereen tège.
Ik bin daor us flink op de trejjers gaon staon.
Mar had miene fiets nie van 't slot af gedaon.

Refrein:
Kiek now toch uut, anders gaodde hier plat op ow snuut
Kiek now toch uut, anders valde d'r nève.
Kiek now toch uut, 'k goj d'n dokter vast belle.
Mit ow hált da toch niks uut, kiek uut, kiek uut!

Ik had net ien de Weverflat 5 hoog gekocht.
En mas daor now revalidére.
Ik had dat toch nooit van zien leve gedocht.
Da'k lope op nïj mos gaon lere.
D'r kwam 'n verpleegster die gaf mien 'n zet.
En vör ik ut wis stortte ik van de flat.