Kingersjlajer

Tekst: 
Paul Weelen
Muziek: 
Paul Weelen
Artiest: 
Weerwaas
Album: 
Weerwaas - 'Jans Jroees Jewietter' - Marlstone recordings bv CDL9432
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1994

Refreng:
Mit de poeppa en d'r balla jeet 't kienna noa de haja,
en d'r pappa en de mamma junt óp sjiep.
Mit de poeppa en d'r balla jeet 't kienna noa de haja,
den d'r pappa en de mamma hant 'ne hiep.
Vier zinge hoela hoela hoela, hoela hoela hoe.
Hoela hoela hoela, allenäu ezoe.
Mit de poeppa en d'r balla jeet 't kienna noa de haja,
en d'r pappa en de mamma junt óp sjiep.

D'r pap, de mam die junt alwerm de duur eroes,
doa hant de kinger jraat nog óp jewaad.
Ze nüedieje de kinger van de sjtroas nog oes,
en heem weëd richtieg karnaval jemaad.
Den mit kinger is 't jraat zoe wie mit kats en moes,
zunt de eldere voet dan sjpringe ze durch 't janse hoes.

D'r noekkeleer deë jeet vuuróp als jardeman,
d'r rammeleer deë hult al jód in moas.
D'r prins deë wurpt de klupjer oes d'r kingerwaan,
ze sjraie dat 't sjalt bis óp jen sjtroas.
Zoeë trukt d'r óptsóg lanksaam durch 't janse hoes,
en d'r eje kingersjlajer klinkt der boaveroes.