Kleine nachtegaal

Tekst: 
Sjef Diederen
Muziek: 
Sjef Diederen
Artiest: 
Sjef Diederen
Album: 
'Romantiek oet Limburg' - Dureco 11 63522
Plaats: 
Hoensbroek

Zing nog ens kleine nachtegaal
Zing nog ens eave vuur mich

De zon die ging onger, her taak woar gedoan
Ich zoog hie en doa al 'n klein stèrke stoan
Doe klonk doer de oavend 'n stumke van goud
't Woar de kleine nachtegaal woe ich zoeveul van houd

Refrein:
Zing nog ens kleine nachtegaal zing nog ens eave vuur mich
Ich zeén dich neét mer ich huur dich waal
Doe kleine nachtegaal
Wo ste auch heèr geist komm hie altied trök
Mit diene zang bringst doe mich het gelök
Zing nog ens kleine nachtegaal zing nog ens eave vuur mich

Blief toch nog eave want straks kumpt den tied
Dan most doe vertrekke en bin ich dich kwièt
Doe geist noa den vreamde en 't doèrt moanje lank
Dat ich dich mot misse mit diene schoëene zank