Knollelied

Plaats: 
Leunen

Knollevraeters, kom en luuster nou is hier
Mak mit carneval veul schik en veul plezier
't Knölleke dat blieft laeve
't Knolleke blieft bestaon
We zulle ut noeët vergaete
Noeët zal dat vergaon
't Knölleke dat blieft laeve
't Knolleke dat werd groeët
Jao, zo zal ut waere
't Knölleke ien 't groeët