Koelpiet - doevepiet

Tekst: 
J. Hendriks
Muziek: 
C. Peters
Artiest: 
Carboon
Album: 
Witste nog, koempel... - Killroy 16919

Refrein:
Koelpiet, koalepiet, doevepiet
Pas op dat dich de kat neet kriet
Koelpiet, koalepiet, doevepiet
Went die dich in d'r pungel sjiet
Biste alle doeve kwiet

1. Koame deep oet de gronk, keeke hoëg in de loch,
holde oam en heë zoog... zieng doeve
Woare meuj, hauwe sjloap, hauwe honger en doësj,
dat woar nieks want heë zoog... zieng doeve
D'r joarige sjek en de zej en d'r voëgel,
zieng riekdom, zieng vrijheed... zieng doeve

Alle luuj in de sjtroat woare sjtil wente sjleep
want ze wiste, heë dreumt... van zieng doeve
Mar heë zoog in zieng dreume de kat van doa neëve
en die prièj beloerde... zieng doeve
In et zjweet woëte wakker en vloog noa d'r sjlaag
mar doa woare ze nog... zieng doeve

Refrein

2. In 't café koame noëts, alling vriedigs naomiddegs
mit e körfke vol hoap... zieng doeve
Heë zat op et klings of heë sjpilde op winst,
dat loog an 't weer en... zieng doeve

In de vreugmes op zondig, dan beende heë sjtiekum
vuur wink op de vot van... zieng doeve
Teëge middeg dan hooi 'm gee peëd mie in hoes
want doa koame ze aa... zieng doeve
Sjtreeke ze neer op 't daak, mar woole neet in,
heë vlookde ze sjtief... zieng doeve
Mar eemoal op 't hok, zoot d'r rink in de klok
och, dan woare et wèr... zieng doeve

Refrein

3. Ze vlogen 'm prieskes, 'n lamp of 'n oer
of ze vlogen 'm pech... zieng doeve
Heë toesjde ee köppelke, foesjde mit eier,
heë trok ze zich groet... zieng doeve
En 't sjlechtere soat woar besjtumd vuur de soep
mar heë oot ze neet zelf... zieng doeve
Moet d'r koempel op sjiech, kroope iësj op d'r sjlaag
goof ze water en voor... zieng doeve

Ongerweëg noa de koel, in de wäsjkow, d'r sjach,
op et sjtuk zooge noch... zieng doeve
Doe koel-koale-doevepiet, deep ongeni
woar die leech,
woar dieng loch... dieng doeve