Kom mit mig noa der aombusj

Tekst: 
Nic Bout
Muziek: 
Isi van de Wall
Artiest: 
Klumpkes Blumkes
Album: 
'Tuutebulles en ut betste oet Hoat dig Vas' - Dureco Holland VDCD905
Plaats: 
Heerlen
Jaartal: 

Refrein:
Kom mit mich noa d'r Oambusj in, doa is 't toch zoeë sjoeën.
Kom mit mich noa d'r Oambusj in, doa is van aal te doeën.
Kom mit mich noa d'r Oambusj in, en wandele hank in hank.
En loestere noa de vuuëgelkes doa saame op ing bank. (2x)

D'r Oambusj dem vergitste noeëts, doa koam ich al as kink.
Doa sjpilde vier d'r ganse daag en deks durch weër en wink.
Da troffe vier ôs allenuij, doa beij deë dieke sjtee,
en gônge da d'r Oambusj in, de ganse kluur beijee.

D'r Oambusj deë hauw get apaats, doa dink ich deks aa truk.
't Hertepark, d'r sjpieëltuin doa, doa boave uuver de bruk.
't Zoeëmers woeëd doa nog gedanst, doa beij 't paviljoen.
Hauw ich nit wille misse doew, nog nit vuur e mieljoen.