Leef is mie land

Tekst: 
J. Hendriks
Muziek: 
J. Innemee
Artiest: 
Carboon
Album: 
Diverse artiesten - Milieufederatie Limburg - 'LimburGreun!' - Marlstone recordings BV - CDL9242
Plaats: 
Geleen

Wie greun woar dit land vuur de koele hej koame,
wie greun en wie sjoën, mar vergeëte en erm
Wie zjwat woëd dit land wie de sjteeberge koame,
wie zjwat van d'r zjwaam, van d'r sjtöb en d'r lerm
Wie riek woëd dit land wie me löaker ging boare,
en de goodsjtukke d'r oet bloos mit zjwoar dynamiet
Wie sjeef hong dit land wie de eëd doe ging basjte,
en de hoezer verzakde, wie me huuj zelfs nog ziet

Refrein:
Mar leef is mie land mich ummer gebliëve,
wie 't woar, wie 't is en wie 't och weëd
Want good is mie land en zoë zal et blieve :
e sjtuk van mie hart, van mie leëve op eëd

Wie vol woëd dit land wie al die vreëme hej koame,
en ing botteram vonge deep in de gronk
Wie gruuëtsj woar dit land op de krach van d'r koelmaan,
deë et land en zien luuj neuje welvaart toen sjonk

Wie modern woëd et land wie et chemisch gong dinke,
en nylon kos winne oet öal en oet koal
Wie sjiek woëd dit land wie et Holländsj kos sjpreëke,
en dörpkes ging bouwe oet plastic en sjtoal

Wie sjraal woëd mie land wie de koele verdwene,
mit wekplaatsje, keultoeres, piepe en aal
Wie vlak woëd et land oane sjteeberg en sjachte,
doa likt noe mie land, kiek, wie naksj en wie kaal

Wie kòd is mie land en wie kòd is et leëve,
van koelluuj mit sjtöb en e krankepensioën
Wie sjtil is dit land vuur al die wirkloze,
die hèl hont gewirks, is dat noe hun loën