Loat koat aaf

Tekst: 
Ger Prickaerts
Muziek: 
Ger Prickaerts
Artiest: 
de Leedjessjrievers en 't Sjlagerkoeër
Album: 
'De leedjes 1993' - de Winkbülle CD0193
Plaats: 
Heerlen
Jaartal: 
1993

Refring:
Loat koat aaf, loat mar goa, de carnaval vierste in Heële.
Loat koat aaf, loat mar goa, Heële hat al loat dich geweëde.
Doe wurps dich mar drin vanaaf 't begin,
en hujts hei d'r pin nog lang neet drin.
Loat koat aaf loat mar goa, gans Heële is wer doa.

Me wilt wal ins get han, me hat joa angesj nieks.
Ee fès zoë noe en dan, mit sjpas en glas en wiets.

V'r zint nog koam begos, de sjtumming zit al drin.
't Fès dat brikt noe los, dat heujt hei richtig drin.

De moeziek sjlooft zich oet, noe huur ins wie dat klinkt.
Die treûte mich get droet, d'r ganse kroam deë zjwingt.