Mülke heej, mülke doa

Tekst: 
Jan Lemmens
Muziek: 
Jan Lemmens
Artiest: 
de Ülle
Album: 
Diverse artiesten - 'Karneval in os Mergelland 2001'
Plaats: 
Partij

Mülke heej, mülke doa, d'r zunt noch ummer grenze doa.
Carnaval, carnaval, vier v'r gikker joar opneuj.
Och kom ins heej, och kom ins heej, en zit dich ins op mie knee.
Och kom ins heej, och kom ins heej, en zit dich ins op mie knee.
Carnaval en muziek zurge vur rament,
luuj loat toch zieë uch temp'rament.
D'r carnaval git garantie vur 'n echte goo vakantie.
Vur werpe de remme los, en zinge d'r op los.

Ut Mergelland van ôs zit ja vol muziek.
D'r inge blust de trom en dir ander pompt de kriek.
Fanfare, koër of beej ôs heem, groët en kling kunt op de bee.
Vur werpe de remme los en zinge d'r op los.

Carnaval en muziek dat is wie ing bom.
Luuj lot mer hure die dikke trom.
't Mergelland zingt 't hoëgste lied, ginge dè de griep noe kriet.
Vur werpe de remme los en zinge d'r op los.