Mit ing papnaas en e hutje óp

Tekst: 
J. Zupancic
Muziek: 
L. de Bruijn
Artiest: 
VV Kirchröätsjer Naatwaat 2003
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2006

Refrein:
Mit ing papnaas en e hutje óp
En d'r kloon aa da leuft alles jód
Went v'r viere karneval
Maache sjpas maache krawal
Mit ing papnaas en e hutje óp
En d'r kwetsjbül lofe vier vuuróp
Is polonaise ajezaat,
jong da weëd ziech sjpas jemaat

Karneval is 't sjunste wat 't jieët
Jidder wieëtsjaf is ing appetieëk
D'r sjnaps dat is de betste milletsien
Doava drinke vier ós óg de zieng
D'r sjnaps dat is de betste milletsien
Doava drinke vier ós óg de zieng

Al die daag da maache vier 't bónk
Den da jeet 't richtig richtig rónk
Da weëd jezonge hespronge en jelaat
En an vieravend weëd nog nit jedaat
Da weëd jezonge hespronge en jelaat
En an vieravend weëd nog nit jedaat