Mit vasteloavend

Tekst: 
Wiel Knipa
Muziek: 
Wiel Knipa
Artiest: 
Wiel Knipa
Album: 
'Ut get dig good' - Onger os CD 7237
Plaats: 
Heerlen
Jaartal: 

D'r erme Pap deë wirkt 't ganse joar, en s'oaves lik d'r erme Pappa doa.
D'r tillevisie weëd da aagezet. Um elf oer geet d'r Pap ochèrm, va iëlend noa ge bed.
Mar inne kier in 't joar, dan is d'r Pappa doa !

Refrein:
Mit Vasteloavend geet d'r Pappa oet : Dan hilt em ginne mar ooch ginne in de boed.
Dan liët e zich neet kristeliëre, dan geet e Vasteloa-vend vie-re.
Dan hilt em ginne mar ooch ginne in de boed.
Mit Vasteloavend ... mit Vasteloavend ... mit Vasteloavend geet d'r Pappa oet !

De Mam ochèrm deed jiëker weëk de wesj, de inkeup sjlept ze in ing groëte tesj.
Ze liës d'r Pap de wunsje van d'r monk, mar s'oaves is de Mam ochèrm, zoë meug wie inne honk.
Mar inne kiër in 't joar, dan is de Mamma doa !

Refrein:
Mit Vasteloavend geet de Mamma oet : Dan hilt d'r ginne mar ooch ginne in de boed.
Dan liët ze zich neet kristeliëre, dan geet ze Vasteloavend viere.
Dan hilt d'r ginne mar ooch ginne in de boed.
Mit Vasteloavend ... mit Vasteloavend ... mit Vasteloavend geet de Mamma oet !