Muziek hei, muziek doa

Tekst: 
Joseph Matein
Muziek: 
Joseph Matein
Artiest: 
D'r Kloeb Jód Jefloepd & De Goodwill Band
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1996-1997 - Weerwaas Studio's - WWCD 061296
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1997

Moezziek hei en moezziek doa, moezziek in d'r blommepot.
Moezziek hei en moezziek doa, moezziek in d'r jadesjop.
Moezziek hei en moezziek doa, is woa 't bij ós um jeet.
Doavuur blieve vier bijee.

't Wöadsje moezziek is e hilliegdom in hoes.
E sjtuksje leëve wie de zon, d'r wink, de loeët.
E bisje vräut in harmonie,
dat is 't jeen woar 't hei um drieënt.

Los üch noen zage, vuur hant 't dökser prófetseid.
Bliet sjun bijee en kriet üch ummer an de heng.
en zitst 't óch ins nit zoeëmit,
dink dan an ós en zing dis lid.