Nachbös naor nazareth!

Muziek: 
'Nightboat to Cairo' (Madness)
Artiest: 
Zoeper
Plaats: 
Maastricht

't Is haaf veer 's nachs en iech höb gewach op m'n bös trök naor Nazareth
Heij kump de bös, ze is 'n oor te laat, want de böscheffäör is zaat
Nog mer ein nachbös die naor hoes tow geit, trök laope nei dat trek iech neet
Want 't weurt min ach, heet L1 gezag, en iech veul m'n tiene neet
De bös is stampevol tot de veurste stool, iech geef e tikske tege 't glaas
Mer de böscheffäör loert allein mer naor veur, en heer gief noch e ströpke
gaas..
Heer gief nog e struipke gaas..

Nachbös naor Nazareth!

Cheffäör, laot miech heij noe neet stoon!