Pie heunders

Plaats: 
Maastricht

Pie Heunders, Pie Heunders, wat höbs diech lekker weurs,
Iech höb'rs vaan zès, vaan ach en vaan tien,
Pie Heunders laot m'ch d'n weurs 'ns zien
Pie Heunders, Pie Heunders, wat höbs diech lekker weurs